Nørregade 58
9700 Brønderslev
98801777

Persondata

Når du køber billetter hos os her på hjemmesiden, bliver du spurgt om du :


1. Accepterer biografens almindelige betingelser(ved køb)

2. Om du vil modtage biografens nyhedsbrev

3. Om du accepterer vores håndtering af persondata.


For at gennemføre købet af billetter skal du sætte et flueben i punkterne 1 & 3, ellers kan købet ikke gennemføres. Punkt 2 om nyhedsbrev behøves man ikke at sætte flueben i, hvis man ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Ud for hvert punkt, er der en parantes, hvori der står (læs). Klik på denne, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Omkring håndteringen er persondata er det således :

I forbindelse med bestilling og køb her på hjemmesiden registrerer Basbio følgende data:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer samt oplysninger om hvilke billetter og evt. tilvalgsvarer der er bestilt/købt.

Formålet med registreringen er at kunne levere de bestilte/købte varer og ydelser. Endvidere vil ordredata indgå i alm. statistikudarbejdelse.

Data gemmes i en periode på op til 5 år. Herefter anonymiseres data.

Medlemmer af loyalitetsprogrammer og nyhedsbrevsmodtagere anonymiseres ikke før pågældende medlemsskab ophører/nyhedsbrevsmodtagelsen afmeldes.

Ved anmodning om sletning af vores registreringer vil anmodningen indenfor en kalenderuge efterkommes i form af en anonymisering af data. Ikke anonymiserede sikkerhedskopier af data vil eksistere i en periode op til 90 dage efter at anmodningen er efterkommet.


Anmodning om sletning af registreringer kan ske ved henvendelse på mail til: operatoer@basbio.dk


Vi glæder os til se dig i Basbio.


Bestyrelsen, Brønderslev Amatør Scene, Maj 2018