Nørregade 58
9700 Brønderslev
98801777

Film og aldersgrænser

Medierådet for Børn og Unge vurderer film og videoer for at beskytte børn og unge. Medierådet sætter så at sige samfundets officielle grænser for, hvad mindre børn bør se af levende billeder. Samtidig fungerer Medierådet som Videncenter for børn og unges brug af nye online teknologier.

Medierådet har et vurderingsudvalg, der gennemser og klassificerer filmene. Vurderingsudvalget skal vurdere, om film kan være skadelige for børn. Ved film forstås biograffilm, trailers og DVD m.m.

Vurderingsudvalget består af Medierådets formand og de børnesagkyndige medlemmer samt et antal børnesagkyndige suppleanter.

Arbejdet med at klassificere udføres af Medierådet for Børn og Unges vurderingsudvalg. Det vil sige, at en filmsagkyndig fra Vurderingsudvalget, ser filmen eller traileren og tildeler den en af de 4 kategorier:

•Tilladt for alle

•Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år

•Tilladt for børn over 11 år

•Tilladt for børn over 15 år

Omkring børn der kommer alene i biografen:

Børn må først se en 11-års film fra den dag, de er fyldt 11 år, og først se 15-års film fra den dag, de er fyldt 15 år.

Børn, der kommer med en voksen i biografen

Børn, der er fyldt 7 år, kan komme ind og se alle film, hvis de følges med en voksen, dvs. én, der er fyldt 18 år.

Medierådet anbefaler, at børn ikke ser film i biografen, før de er fyldt 4 år. I biografsalens mørke bliver børn under 4 år let overvældet og skræmt af filmens lys – og lydeffekter.

Se mere her: www.medieraadet.dk